પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીની પુણ્યતિથી પર તેમને સ્નેહભીના વંદન

MartyrsDay, MahatmaGandhi, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  MartyrsDay, MahatmaGandhi, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીની પુણ્યતિથી પર તેમને સ્નેહભીના વંદન

#MartyrsDay #MahatmaGandhi #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીની પુણ્યતિથી પર તેમને સ્નેહભીના વંદન #MartyrsDay #MahatmaGandhi #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0