સર્વે જૈન બંધુઓને અંતરના ઓરડેથી, સ્નેહના સંગાથથી, મન ,વચન તથા કાયાથી આપને તથા આપના પરિવારને મિચ્છામિ દુક્કડમ.

MicchamiDukkadam, Samvatsari, Samvatsari2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  MicchamiDukkadam, Samvatsari, Samvatsari2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સર્વે જૈન બંધુઓને અંતરના ઓરડેથી, સ્નેહના સંગાથથી, મન ,વચન તથા કાયાથી આપને તથા આપના પરિવારને મિચ્છામિ દુક્કડમ.

#MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સર્વે જૈન બંધુઓને અંતરના ઓરડેથી, સ્નેહના સંગાથથી, મન ,વચન તથા કાયાથી આપને તથા આપના પરિવારને મિચ્છામિ દુક્કડમ. #MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0