સમય જોયા વગર સમાજને સતત સ્વસ્થ અને સુખી રાખવા પોતાના પ્રયત્ન કરતા તમામ ડોક્ટર્સને હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ

NationalDoctorsDay, DoctorsDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  NationalDoctorsDay, DoctorsDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમય જોયા વગર સમાજને સતત સ્વસ્થ અને સુખી રાખવા પોતાના પ્રયત્ન કરતા તમામ ડોક્ટર્સને હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ

#NationalDoctorsDay #DoctorsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય જોયા વગર સમાજને સતત સ્વસ્થ અને સુખી રાખવા પોતાના પ્રયત્ન કરતા તમામ ડોક્ટર્સને હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ #NationalDoctorsDay #DoctorsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0