ભારતનું હાથ વણાટ એ વર્ષોથી ભારતીય પરિધાન પરંપરાને વધુ પ્રોત્સાહિત કરતી કલા તરીકે ઉજાગર થયુ છે. આવો આ કલાનો આધુનિક સમયમાં પણ ઉપયોગ કરી દેશને વધુ વૈભવી બનાવનાર તમામનો આભાર માનીયે અને આ દિવસે હાથ વણાટને વધુ પ્રોત્સાહન આપવાનો સંકલ્પ કરીયે.

NationalHandloomday, Handloomday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  NationalHandloomday, Handloomday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભારતનું હાથ વણાટ એ વર્ષોથી ભારતીય પરિધાન પરંપરાને વધુ પ્રોત્સાહિત કરતી કલા તરીકે ઉજાગર થયુ છે. આવો આ કલાનો આધુનિક સમયમાં પણ ઉપયોગ કરી દેશને વધુ વૈભવી બનાવનાર તમામનો આભાર માનીયે અને આ દિવસે હાથ વણાટને વધુ પ્રોત્સાહન આપવાનો સંકલ્પ કરીયે.

#NationalHandloomday #Handloomday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભારતનું હાથ વણાટ એ વર્ષોથી ભારતીય પરિધાન પરંપરાને વધુ પ્રોત્સાહિત કરતી કલા તરીકે ઉજાગર થયુ છે. આવો આ કલાનો આધુનિક સમયમાં પણ ઉપયોગ કરી દેશને વધુ વૈભવી બનાવનાર તમામનો આભાર માનીયે અને આ દિવસે હાથ વણાટને વધુ પ્રોત્સાહન આપવાનો સંકલ્પ કરીયે. #NationalHandloomday #Handloomday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0