ભારતીય હોકી ટીમની એક દંતકથા બની ગયેલ તથા હોકીનાં જાદુગર મેજર ધ્યાનચંદને જન્મજ્યંતિ પર વંદન તથા રાષ્ટીય રમત-ગમત દિવસની શુભેચ્છા.

NationalSportsDay, SportsDay, NationalSportsDay2020, MajorDhyanChand, BirthAnniversary, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  NationalSportsDay, SportsDay, NationalSportsDay2020, MajorDhyanChand, BirthAnniversary, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભારતીય હોકી ટીમની એક દંતકથા બની ગયેલ તથા હોકીનાં જાદુગર મેજર ધ્યાનચંદને જન્મજ્યંતિ પર વંદન તથા રાષ્ટીય રમત-ગમત દિવસની શુભેચ્છા.

#NationalSportsDay #SportsDay #NationalSportsDay2020 #MajorDhyanChand #BirthAnniversary #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભારતીય હોકી ટીમની એક દંતકથા બની ગયેલ તથા હોકીનાં જાદુગર મેજર ધ્યાનચંદને જન્મજ્યંતિ પર વંદન તથા રાષ્ટીય રમત-ગમત દિવસની શુભેચ્છા. #NationalSportsDay #SportsDay #NationalSportsDay2020 #MajorDhyanChand #BirthAnniversary #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0