નવલા નોરતા આપ સહુના માટે મંગલમય બની રહે એવી માં દુર્ગાને પ્રાર્થના તથા નવરાત્રીની શુભકામના.

Navratri, Navratri2019, HappyNavratri, Dandiya, Garba, NavratriFever, IndianFestivals, ShubhNavratri, Festival, Celebration, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Navratri, Navratri2019, HappyNavratri, Dandiya, Garba, NavratriFever, IndianFestivals, ShubhNavratri, Festival, Celebration, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

નવલા નોરતા આપ સહુના માટે મંગલમય બની રહે એવી માં દુર્ગાને પ્રાર્થના તથા નવરાત્રીની શુભકામના.

#Navratri #Navratri2019 #HappyNavratri #Dandiya #Garba #NavratriFever #IndianFestivals #ShubhNavratri #Festival #Celebration #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

નવલા નોરતા આપ સહુના માટે મંગલમય બની રહે એવી માં દુર્ગાને પ્રાર્થના તથા નવરાત્રીની શુભકામના. #Navratri #Navratri2019 #HappyNavratri #Dandiya #Garba #NavratriFever #IndianFestivals #ShubhNavratri #Festival #Celebration #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0