નિર્ધારિત લક્ષ્યો સુધી આપ નિશ્ચિત સમયમાં પહોંચી ઉત્તમ સફળતાના સાક્ષી બનો એવી નવા વર્ષે સહુને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા.

NewYear, NewYear2019, HappyNewYear, 2K19, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  NewYear, NewYear2019, HappyNewYear, 2K19, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

નિર્ધારિત લક્ષ્યો સુધી આપ નિશ્ચિત સમયમાં પહોંચી ઉત્તમ સફળતાના સાક્ષી બનો એવી નવા વર્ષે સહુને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા.

#NewYear #NewYear2019 #HappyNewYear #2K19 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

નિર્ધારિત લક્ષ્યો સુધી આપ નિશ્ચિત સમયમાં પહોંચી ઉત્તમ સફળતાના સાક્ષી બનો એવી નવા વર્ષે સહુને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા. #NewYear #NewYear2019 #HappyNewYear #2K19 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0