વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશીપ જીતીને દેશને ગૌરવ અપાવવા બદલ તથા વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશીપ જીતવાનું સન્માન પ્રાપ્ત કરવા બદલ ખુબ ખુબ શુભેચ્છા.

ProudMoment, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ProudMoment, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશીપ જીતીને દેશને ગૌરવ અપાવવા બદલ તથા વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશીપ જીતવાનું સન્માન પ્રાપ્ત કરવા બદલ ખુબ ખુબ શુભેચ્છા.

#ProudMoment #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશીપ જીતીને દેશને ગૌરવ અપાવવા બદલ તથા વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશીપ જીતવાનું સન્માન પ્રાપ્ત કરવા બદલ ખુબ ખુબ શુભેચ્છા. #ProudMoment #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0