એકાદ વાર આવું વાવેતર પણ કરજો, પરિણામ ચોક્કસ મળશે.

QOTD, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  QOTD, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એકાદ વાર આવું વાવેતર પણ કરજો, પરિણામ ચોક્કસ મળશે.

#QOTD #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એકાદ વાર આવું વાવેતર પણ કરજો, પરિણામ ચોક્કસ મળશે. #QOTD #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0