હું સદાય તમારા માટે ખભેથી ખભા મિલાવીને કામ કરતો જ રહીશ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હું સદાય તમારા માટે ખભેથી ખભા મિલાવીને કામ કરતો જ રહીશ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હું સદાય તમારા માટે ખભેથી ખભા મિલાવીને કામ કરતો જ રહીશ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0