સંબંધોમાં સ્નેહ ત્યારે જ આવે છે જો પ્રયત્ન બંને તરફથી થાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સંબંધોમાં સ્નેહ ત્યારે જ આવે છે જો પ્રયત્ન બંને તરફથી થાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંબંધોમાં સ્નેહ ત્યારે જ આવે છે જો પ્રયત્ન બંને તરફથી થાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0