સમય કરતા પહેલા સમર્પણ યોગ્ય વાત નથી. પડકારોની મજા તેને પૂરા કરવામાં છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમય કરતા પહેલા સમર્પણ યોગ્ય વાત નથી. પડકારોની મજા તેને પૂરા કરવામાં છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય કરતા પહેલા સમર્પણ યોગ્ય વાત નથી. પડકારોની મજા તેને પૂરા કરવામાં છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0