કોઈને ઉપયોગમાં આવવું એ જ ખરી મદદ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોઈને ઉપયોગમાં આવવું એ જ ખરી મદદ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈને ઉપયોગમાં આવવું એ જ ખરી મદદ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0