ખરેખર દરેક વસ્તુનો આધાર આપણા દ્રષ્ટિકોણ પર રહેલો છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખરેખર દરેક વસ્તુનો આધાર આપણા દ્રષ્ટિકોણ પર રહેલો છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખરેખર દરેક વસ્તુનો આધાર આપણા દ્રષ્ટિકોણ પર રહેલો છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0