તમારી સફળતા માત્ર તમે કેટલા મોટા સપના જોઈ શકો છો તે જ દર્શાવતી નથી પરંતુ...

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તમારી સફળતા માત્ર તમે કેટલા મોટા સપના જોઈ શકો છો તે જ દર્શાવતી નથી પરંતુ...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમારી સફળતા માત્ર તમે કેટલા મોટા સપના જોઈ શકો છો તે જ દર્શાવતી નથી પરંતુ... #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0