મિત્રો જેટલા મહત્વના છે તેના કરતા પણ વધારે તેમની પસંદગી મહત્વની છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મિત્રો જેટલા મહત્વના છે તેના કરતા પણ વધારે તેમની પસંદગી મહત્વની છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મિત્રો જેટલા મહત્વના છે તેના કરતા પણ વધારે તેમની પસંદગી મહત્વની છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0