તમારા સપના અને સમર્પણ સાથે ચાલે તો મંઝિલ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તમારા સપના અને સમર્પણ સાથે ચાલે તો મંઝિલ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમારા સપના અને સમર્પણ સાથે ચાલે તો મંઝિલ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0