સારા કામ માટે બને ત્યાં સુધી વધારે રાહ ન જોવી!

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સારા કામ માટે બને ત્યાં સુધી વધારે રાહ ન જોવી!

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સારા કામ માટે બને ત્યાં સુધી વધારે રાહ ન જોવી! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0