તમારું ભવિષ્ય તમારા વર્તમાન પર આધારિત છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તમારું ભવિષ્ય તમારા વર્તમાન પર આધારિત છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમારું ભવિષ્ય તમારા વર્તમાન પર આધારિત છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0