ક્યારેક કોઈ વાત સ્વીકારી લેવાથી પણ ઘણી વસ્તુ સરળ થઇ જતી હોય છે અને તેના થકી સુખ પણ પ્રાપ્ત થતું હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ક્યારેક કોઈ વાત સ્વીકારી લેવાથી પણ ઘણી વસ્તુ સરળ થઇ જતી હોય છે અને તેના થકી સુખ પણ પ્રાપ્ત થતું હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ક્યારેક કોઈ વાત સ્વીકારી લેવાથી પણ ઘણી વસ્તુ સરળ થઇ જતી હોય છે અને તેના થકી સુખ પણ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0