પ્રયત્ન ભલે નાના કરો પણ એમાં સાતત્ય રાખો જેથી સફળતાની સંભાવના વધે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રયત્ન ભલે નાના કરો પણ એમાં સાતત્ય રાખો જેથી સફળતાની સંભાવના વધે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રયત્ન ભલે નાના કરો પણ એમાં સાતત્ય રાખો જેથી સફળતાની સંભાવના વધે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0