સારા જીવનની અપેક્ષા સ્વાભાવિક છે પરંતુ એની શરૂઆત ખુદને સારા બનાવવાથી કરવી જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સારા જીવનની અપેક્ષા સ્વાભાવિક છે પરંતુ એની શરૂઆત ખુદને સારા બનાવવાથી કરવી જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સારા જીવનની અપેક્ષા સ્વાભાવિક છે પરંતુ એની શરૂઆત ખુદને સારા બનાવવાથી કરવી જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0