ખરું જોતા કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી પણ આપણે તેના સંદર્ભમાં શું વિચારીયે છીએ તે મહત્વનું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખરું જોતા કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી પણ આપણે તેના સંદર્ભમાં શું વિચારીયે છીએ તે મહત્વનું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખરું જોતા કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી પણ આપણે તેના સંદર્ભમાં શું વિચારીયે છીએ તે મહત્વનું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0