આ ખુબ સરળ વાત છે બસ તેને સમજવાની જરૂર છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ ખુબ સરળ વાત છે બસ તેને સમજવાની જરૂર છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ ખુબ સરળ વાત છે બસ તેને સમજવાની જરૂર છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0