વિવાદ સંપૂર્ણ છોડી દો તો જીવન ઘણું સરળ થઇ જાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિવાદ સંપૂર્ણ છોડી દો તો જીવન ઘણું સરળ થઇ જાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિવાદ સંપૂર્ણ છોડી દો તો જીવન ઘણું સરળ થઇ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0