બને ત્યાં સુધી મેળવવા કરતા આપણે આપવાની ભાવનાને કેળવવી જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બને ત્યાં સુધી મેળવવા કરતા આપણે આપવાની ભાવનાને કેળવવી જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બને ત્યાં સુધી મેળવવા કરતા આપણે આપવાની ભાવનાને કેળવવી જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0