તમારી ખુશીઓનો આધાર તમે કેવા કામ કરો છો તેના પર છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તમારી ખુશીઓનો આધાર તમે કેવા કામ કરો છો તેના પર છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમારી ખુશીઓનો આધાર તમે કેવા કામ કરો છો તેના પર છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0