આપણી હાજરી રૂપી ભેટ ખરેખર આજે ઘણી મૂલ્યવાન છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપણી હાજરી રૂપી ભેટ ખરેખર આજે ઘણી મૂલ્યવાન છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપણી હાજરી રૂપી ભેટ ખરેખર આજે ઘણી મૂલ્યવાન છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0