સમજદાર વ્યક્તિઓ થકી જ ઘણા સંબંધો જળવાતા હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમજદાર વ્યક્તિઓ થકી જ ઘણા સંબંધો જળવાતા હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમજદાર વ્યક્તિઓ થકી જ ઘણા સંબંધો જળવાતા હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0