દરેક વાતની સમજણ તમને પ્રતિષ્ઠા અપાવવામાં મદદરૂપ બને છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દરેક વાતની સમજણ તમને પ્રતિષ્ઠા અપાવવામાં મદદરૂપ બને છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દરેક વાતની સમજણ તમને પ્રતિષ્ઠા અપાવવામાં મદદરૂપ બને છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0