જો ભૂલી જવાથી બધું સરળ થઇ જતું હોય તો કેટલીક વાતો ભૂલીને આગળ વધવું જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જો ભૂલી જવાથી બધું સરળ થઇ જતું હોય તો કેટલીક વાતો ભૂલીને આગળ વધવું જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જો ભૂલી જવાથી બધું સરળ થઇ જતું હોય તો કેટલીક વાતો ભૂલીને આગળ વધવું જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0