વાત આપણી ભાવનાની છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વાત આપણી ભાવનાની છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વાત આપણી ભાવનાની છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0