આજે ગાંધીનગરમાં જિલ્લાના કલોલ તાલુકાની જનમિત્ર મિટીંગ યોજાઈ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ ( પ્રભારી શ્રી ગાંધીનગર જિલ્લો) તેમજ ધારાસભ્યશ્રી, જિલ્લા પ્રમુખશ્રી, તાલુકા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજે ગાંધીનગરમાં જિલ્લાના કલોલ તાલુકાની જનમિત્ર મિટીંગ યોજાઈ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ ( પ્રભારી શ્રી ગાંધીનગર જિલ્લો) તેમજ ધારાસભ્યશ્રી, જિલ્લા પ્રમુખશ્રી, તાલુકા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજે ગાંધીનગરમાં જિલ્લાના કલોલ તાલુકાની જનમિત્ર મિટીંગ યોજાઈ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ ( પ્રભારી શ્રી ગાંધીનગર જિલ્લો) તેમજ ધારાસભ્યશ્રી, જિલ્લા પ્રમુખશ્રી, તાલુકા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0