પ્રેમ અને આદર એ શાંતિના અગત્યના પરિબળ છે માટે પ્રયત્ન એના માટેના કરો તો શાંતિ આપોઆપ મળશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રેમ અને આદર એ શાંતિના અગત્યના પરિબળ છે માટે પ્રયત્ન એના માટેના કરો તો શાંતિ આપોઆપ મળશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રેમ અને આદર એ શાંતિના અગત્યના પરિબળ છે માટે પ્રયત્ન એના માટેના કરો તો શાંતિ આપોઆપ મળશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0