લોકો શું વિચારશે અથવા કહેશે એવું માની આપણે કામ અટકાવી દઈશું અથવા નહિ કરીયે તો અંતે નુકસાન આપણું જ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

લોકો શું વિચારશે અથવા કહેશે એવું માની આપણે કામ અટકાવી દઈશું અથવા નહિ કરીયે તો અંતે નુકસાન આપણું જ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

લોકો શું વિચારશે અથવા કહેશે એવું માની આપણે કામ અટકાવી દઈશું અથવા નહિ કરીયે તો અંતે નુકસાન આપણું જ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0