વિશ્વાસ મેળવવો ખરેખર અઘરો છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિશ્વાસ મેળવવો ખરેખર અઘરો છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિશ્વાસ મેળવવો ખરેખર અઘરો છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0