આતો આત્મચિંતનની વાત છે. વ્યક્તિ એ વ્યક્તિ એ અનુભૂતિ જુદી હોઈ શકે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આતો આત્મચિંતનની વાત છે. વ્યક્તિ એ વ્યક્તિ એ અનુભૂતિ જુદી હોઈ શકે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આતો આત્મચિંતનની વાત છે. વ્યક્તિ એ વ્યક્તિ એ અનુભૂતિ જુદી હોઈ શકે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0