જીવનમાં સ્પર્ધા જરૂરી છે કારણકે તેના થકી મેળવેલ પ્રગતિ વધુ વ્હાલી લાગે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં સ્પર્ધા જરૂરી છે કારણકે તેના થકી મેળવેલ પ્રગતિ વધુ વ્હાલી લાગે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં સ્પર્ધા જરૂરી છે કારણકે તેના થકી મેળવેલ પ્રગતિ વધુ વ્હાલી લાગે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0