પડકાર જોઈ પીછેહઠ ન કરો બની શકે આ વખતે ઉત્તમ તક મળવાની હોય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પડકાર જોઈ પીછેહઠ ન કરો બની શકે આ વખતે ઉત્તમ તક મળવાની હોય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પડકાર જોઈ પીછેહઠ ન કરો બની શકે આ વખતે ઉત્તમ તક મળવાની હોય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0