શીખવું બધું જ જોઈએ, કઈ વસ્તુ ક્યારે કામ આવે એ કોઈને નથી ખબર હોતી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

શીખવું બધું જ જોઈએ, કઈ વસ્તુ ક્યારે કામ આવે એ કોઈને નથી ખબર હોતી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

શીખવું બધું જ જોઈએ, કઈ વસ્તુ ક્યારે કામ આવે એ કોઈને નથી ખબર હોતી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0