આ વાત પર દરેક જણા ખાસ ધ્યાન આપજો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત પર દરેક જણા ખાસ ધ્યાન આપજો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત પર દરેક જણા ખાસ ધ્યાન આપજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0