ભૂલ થઇ શકે છે પણ પછી તેના તરફનો તમારો અભિગમ કેવો છે તે મહત્વનું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભૂલ થઇ શકે છે પણ પછી તેના તરફનો તમારો અભિગમ કેવો છે તે મહત્વનું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભૂલ થઇ શકે છે પણ પછી તેના તરફનો તમારો અભિગમ કેવો છે તે મહત્વનું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0