સમય ગમે તેવો હોય આપણને તો કઈંક આપી જ જાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમય ગમે તેવો હોય આપણને તો કઈંક આપી જ જાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય ગમે તેવો હોય આપણને તો કઈંક આપી જ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0