આ વાતને એટલા માટે સ્વીકારવી રહી કારણકે આપણે મોટાભાગે વિચાર આધારિત વાતો કરતા હોઈએ છીએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાતને એટલા માટે સ્વીકારવી રહી કારણકે આપણે મોટાભાગે વિચાર આધારિત વાતો કરતા હોઈએ છીએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાતને એટલા માટે સ્વીકારવી રહી કારણકે આપણે મોટાભાગે વિચાર આધારિત વાતો કરતા હોઈએ છીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0