કેટલી સરળ અને સરસ વાત!

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કેટલી સરળ અને સરસ વાત!

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કેટલી સરળ અને સરસ વાત! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0