પ્રકૃતિ પાસેથી પણ આપણે ઘણું શીખવા જેવું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રકૃતિ પાસેથી પણ આપણે ઘણું શીખવા જેવું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રકૃતિ પાસેથી પણ આપણે ઘણું શીખવા જેવું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0