આ વાતમાં તમે પણ સહમત થશો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાતમાં તમે પણ સહમત થશો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાતમાં તમે પણ સહમત થશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0