સમય અને જીવન ખરેખર સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષકો છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમય અને જીવન ખરેખર સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષકો છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય અને જીવન ખરેખર સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષકો છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0