સમસ્યા દેખાય તો તેના સમાધાન માટે જવાબદારી લો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમસ્યા દેખાય તો તેના સમાધાન માટે જવાબદારી લો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમસ્યા દેખાય તો તેના સમાધાન માટે જવાબદારી લો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0