કોઈ પ્રમાણપત્ર આપે તો જ આને સારું કામ કહેવાય તે વાત ભૂલી જાઓ. બસ સારા કામ કરતા રહો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોઈ પ્રમાણપત્ર આપે તો જ આને સારું કામ કહેવાય તે વાત ભૂલી જાઓ. બસ સારા કામ કરતા રહો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈ પ્રમાણપત્ર આપે તો જ આને સારું કામ કહેવાય તે વાત ભૂલી જાઓ. બસ સારા કામ કરતા રહો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0